Home‎ > ‎

SITA SHAKTI KAVYA Gujarati_INDEX

Gujarati - ગુજરાતી 

સીતા શક્તિ કાવ્ય - SITA SHAKTI KAVYA, SSK     i.e. Sita’s Empowerment Anthology


VIDEO/ AUDIO TRACKS                      CHANGE LANGUAGE
E - BOOK

અનુક્રમણિકા - INDEX


મનોગત

સર્ગ ૧: પ્રસ્તાવના
સર્ગ ૨: મધુર - સ્મૃતિ ગીત ૧. શુભ દિન આવ્યો. ૨. જનક્પુરમાં સીતા – રામ, ૩. કોણી મને મારા રામ ભેટવી આયે, ૪. મારો ત્યાગ કરે શ્રીરામ


સર્ગ ૩: લવ-કુશનો જન્મસર્ગ ૪: કોઠ ફળ પ્રસંગ


સર્ગ ૫: લવ-કુશનો શિશુ કાળ


સર્ગ ૬: સીતા-રામ ના પુનર્મિલનની યાદ


સર્ગ ૭: લવ-કુશ માટે શિક્ષણ વ્યવસ્થા


સર્ગ ૮: નામ મહિમા


સર્ગ ૯: પ્રભુ- પ્રીતિ


સર્ગ ૧૦: મંત્ર


સર્ગ ૧૧: શિશુ પાલન


સર્ગ ૧૨: આત્મા-પ્રગતિનું માપદંડ


સર્ગ ૧૩: જીવન-ચક્ર


સર્ગ ૧૪: સત્કર્મ


સર્ગ ૧૫: ત્રિગુણ


સર્ગ ૧૬: આત્મશક્તિ


સર્ગ ૧૭: અહં નું ખંડન


સર્ગ ૧૮: સદ્દગુરુ


સર્ગ ૧૯: પ્રભુનો સંસાર


સર્ગ ૨૦: સદ્શ્રમ


સર્ગ ૨૧: પુત્ર-પૌત્રીનો યજ્ઞમંત્ર


સર્ગ ૨૨: પ્રશાસન બોધ


સર્ગ ૨૩: પ્રોત્સાહન


સર્ગ ૨૪: શ્રી રામ અને લવ-કુશ મિલાન


સર્ગ ૨૫: શક્તિરૂપિણી સીતામાં